Welkom

Deze website is bedoeld voor mensen die voor het fokken van een nestje rasechte Cairn Terriers, op zoek zijn naar een Cairn Terrier dekreu met een FCI-stamboom (in Nederland: uitgegeven door de Raad van Beheer).

Omdat het aantal inschrijvingen op hondententoonstellingen de laatste jaren gestaag afneemt, blijkt er behoefte te zijn aan een overzicht van beschikbare dekreuen. Sinds enkele jaren is er ook aandacht vanuit de maatschappij voor het fokken van minder ingeteelde honden. Hierbij is het van belang dat er aandacht besteed wordt aan genetische variatie. Omdat men vaak niet weet welke dekreuen er beschikbaar zijn, lijkt de keus in dekreuen beperkt. Deze website hoopt een goede bijdrage aan de genetische gezondheid van de Cairn Terriers in Nederland te kunnen leveren, door een zo volledig mogelijk overzicht te geven van beschikbare reuen.  Deze website richt zich in eerste instantie op reuen in Nederland, maar ook Belgische,  Duitse en Deense kunnen aangemeld worden.

De reuen op deze website worden geacht te voldoen aan het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC). Zodra het VFR is goedgekeurd, plaatsen wij daar een directe link naar zodat u deze kunt nalezen. Deze website doet op geen enkele wijze uitspraak over het wel of niet fokgeschikt zijn van een reu (of teef). Dit blijft altijd de verantwoordelijkheid van de dekreu-eigenaar en de teef-eigenaar. Hetzelfde geldt voor de verantwoording van een eventuele combinatie.

De NCTC hanteert voor haar pupinfo (pupbemiddeling) nog aanvullende eisen. Een hond die voldoet aan de eisen van de pupbemiddeling voldoet in principe ook altijd aan de eisen van het VFR. Het omgekeerde hoeft dus niet het geval te zijn: een hond die voldoet aan het VFR voldoet niet altijd aan de eisen van de pupbemiddeling. Verzekert u zich ervan of een reu aan de eisen van de pupbemiddeling voldoet (als u dit wilt) voordat u een reu gebruikt voor een dekking. Indien u dit wilt controleren, dan kunt u contact opnemen met de NCTC.

Iedere aangemelde reu heeft op onze website zijn eigen pagina. Op deze pagina wordt informatie gegeven over onder andere de stamboom,  de inteeltcoëfficiënt,  de AVK-waarde,  eventuele gezondheidsuitslagen en behaalde resultaten in sport en show. Ook zijn er van elke reu twee foto’s te zien. We hebben op een aparte pagina een toelichting geschreven op de AVK-waarde en de inteeltcoëfficiënt (COI). Deze vindt u in het menu bovenaan de pagina.

Aanbeveling: Indien u een dekreu uitzoekt voor uw teef, moet u er als teef-eigenaar zorg voor dragen dat het een verantwoorde combinatie is. U kunt bijvoorbeeld bedenken welke eigenschappen van uw teef u graag wilt vastleggen en welke u wilt verbeteren. Op de aankeuring van de Nederlandse Cairn Terrier Club wordt een teef door twee keurmeesters beoordeeld en u krijgt dan ook aanbevelingen mee waar u bij de keuze van een dekreu op kunt letten.

Noot: Deze website is een onafhankelijk initiatief. Wij hopen in de toekomst een goede samenwerking met de Nederlandse Cairn Terrier Club te kunnen opbouwen.