Aanmelden

Let op! U hoeft zelf geen COI of AVK waarde te berekenen! Deze getallen worden berekend met behulp van Zooeasy, op basis van de aangeleverde stamboomgegevens (kopie van de stamboom van de reu). Indien in de database geen vijf generatie-stamboom aanwezig is, zal er contact opgenomen worden om de ontbrekende gegevens te achterhalen. Als er sprake is van een buitenlandse import, dan graag een kopie van de stamboom bijvoegen.

Let op! Er moet TEGELIJK met het aanmeldingsformulier een tweetal foto’s van minimaal resolutie 1500×1500 en in bestandstype JPG of PNG worden opgestuurd: een kopfoto waarin het aangezicht van de hond te zien is en een standfoto vanaf de zijkant genomen, zodat de bouw van de hond goed te zien is. De hond moet er op de foto’s ook verzorgd uitzien, bedenk u dat deze pagina een visitekaartje van uw hond is. Een hond die drie maanden geleden getrimd had moeten worden, zal een andere indruk maken dan een hond die keurig getrimd is met voldoende vachtlengte. Een goed voorbeeld kunt u zien op de pagina van Smoke Gets In Your Eyes Cloud of Joy.

Formulieren zonder de gevraagde foto’s, worden verwijderd nadat we daar bericht over hebben verstuurd.

Aanmeldformulier Cairnbreeding

Met de ondertekening van dit formulier verklaart de eigenaar:
– Zich bewust te zijn dat hij/zij ten allen tijde verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de op CairnBreeding.nl vermelde gegevens en dat hij/zij akkoord gaat met de disclaimer van CairnBreeding.nl zoals deze vermeld staat op www.cairnbreeding.nl, waarin elke voor van aansprakelijkheid door CairnBreeding.nl wordt afgewezen.
– Te weten dat eventuele wijzigingen en aanvullingen op gebied van sportresultaten door hem-of haarzelf doorgegeven moeten worden. Dit soort wijzigingen worden vier maal per jaar, te weten in januari, april, juli en oktober op de website aangebracht door de beheerders.
– Te weten dat hij dan wel zij ten allen tijde zelf bepaalt of een dekreu in zijn of haar eigendom ingezet wordt voor een dekking of niet.
– Toestemming te geven aan CairnBreeding.nl voor het berekenen van een inteeltcoëfficiënt (over vijf generaties) en een AVK-waarde. Deze zullen bij de gegevens van de hond vermeld worden. De berekening hiervan vindt plaats in het stamboomprogramma Zooeasy. De eigenaar moet hiertoe zelf de benodigde gegevens aanleveren middels kopieën van door de Raad van Beheer uitgegeven stambomen.

Indien de aanmelding een hond betreft die gefokt is door en nog eigendom is van een fokker of eigenaar in een land anders dan Nederland, moet er door die buitenlandse eigenaar per mail toestemming verleend worden voor het plaatsen van de hond op CairnBreeding.nl. De hond kan dan aangemeld worden door de Nederlandse mede-eigenaar. De vermelding is in ieder geval kosteloos tot 1 januari 2016.

Met het insturen van dit formulier naar CairnBreeding.nl wordt heel nadrukkelijk toestemming verleend voor het plaatsen van de boven de streep op dit formulier gevraagde en ingevulde gegevens, met in het bijzonder de adresgegevens en de contactgegevens van de eigenaar.

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder eigenaar tevens verstaan de mede-eigenaar zoals deze geregistreerd staat bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, dan wel het vergelijkbare orgaan in het land van herkomst van de hond.