Disclaimer

De beheerders van deze website accepteren geen enkele aansprakelijkheid (over de juistheid van de vermelde gegevens, de contacten die middels de gegevens op deze website gelegd worden, het eventuele gebruik van vermelde reuen). Het doel van CairnBreeding.nl is een podium te bieden waarop geïnteresseerden op eenvoudige wijze informatie kunnen vinden over beschikbare Cairn Terrier (dek)reuen met stamboom van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. CairnBreeding.nl bemiddelt op geen enkele wijze tussen dekreu-eigenaar en teef- eigenaar en is op geen enkele wijze een partij bij dekkingsovereenkomsten.

De informatie zoals die op de website vermeld wordt is voor rekening en risico van degene die de informatie heeft aangeleverd. Bij informeren naar een van de op deze site vermeldde dekreuen, dient u altijd de gegevens te verifiëren bij de dekreu-eigenaar, in ieder geval voordat u gebruik maakt van de diensten van een dekreu.

CairnBreeding.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van reden vermelding van dekreuen op deze website te weigeren, of reeds vermelde reuen te verwijderen. Indien er een dekreu van CairnBreeding.nl verwijderd wordt, krijgt de eigenaar hier per e-mail bericht over op het door de eigenaar opgegeven mailadres.

CairnBreeding.nl is een particulier initiatief en geen onderdeel van de Nederlandse Cairn Terrier Club.