Introductiebrief

Beste fokker van Cairn Terriers,

Allereerst even een uitleg: dit is een algemene aanhef omdat het teveel werk is om iedereen persoonlijk een mail te sturen. Deze mail wordt namelijk verstuurd naar alle fokkers die bij de Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC) op de website vermeld staan.

De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor de verwantschap binnen de individuele rassen. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk verschillende (geschikte) honden worden ingezet in de fokkerij.

Op tentoonstellingen loopt het aantal inschrijvingen terug. In een jaar worden meestal maar een paar reuen geshowd. Men krijgt dus geen goed beeld van het totaal van reuen dat in een periode beschikbaar is. Er wordt, bijvoorbeeld, nog wel eens een reu aangekeurd, die ingezet wordt door één fokker voor één nest. En dat terwijl die reu misschien wel een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de fokkerij van andere fokkers, als ze maar hadden geweten dat die reu er was!

Op de meest recente Algemene Ledenvergadering van de NCTC is voorgesteld om een lijst met beschikbare dekreuen aan te leggen. Dan heb je wel een naam, en kun je gaan zoeken op internet, maar het blijft dan wel omslachtig. Wij denken dat we een beter alternatief hebben: namelijk de verzameling van alle beschikbare dekreuen op één website.

Hoe gaat het in zijn werk?
Elke reu heeft een eigen pagina, met daarop een aantal gegevens. Hierbij kunt u denken aan twee foto’s, een vijf-generatiestamboom, of de hond getest is op levershunt, of de hond beschikt over een DNA paspoort, de inteeltcoëfficiënt en nog meer. De reuen worden weergegeven met hun stamboomnaam en op alfabetische volgorde.

Iedere reu wordt door zijn eigenaar of eigenaresse aangemeld middels een ingevuld formulier dat per mail is op te vragen. Daar moet dan een kopie (of scan) van de stamboom worden bijgevoegd. Tot 1 januari 2015 zal vermelding op deze website gratis zijn, omdat we hopen dat zoveel mogelijk reuen op deze website worden geplaatst.

In principe kunnen alle reuen die geschikt zijn worden aangemeld. Vanwege de bereikbaarheid beperken we ons vooralsnog tot de beschikbare reuen in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Duitse en Deense reuen zijn welkom. We stellen wel als eis dat de aangemelde reu voldoet aan het Verenigings Fok Reglement van de NCTC.

Hoe ziet dat er dan uit?
Om een indruk te kunnen geven van hetgeen wij voor ogen hebben, hebben we met een aantal reuen al een opzet gemaakt van de website. U kunt een kijkje nemen op www.CairnBreeding.nl

Even samengevat:
Het doel van deze website is een platform te bieden met daarop een overzicht van beschikbare Cairn Terrier dekreuen. Op geen enkele wijze zal er bemiddeld worden tussen teef- en reu-eigenaren. De reu-eigenaar is zelf altijd verantwoordelijk voor de juistheid van vermelde gegevens.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan vooral een kijkje op de website. En lijkt het u iets, vraag dan per mail (info@cairnbreeding.nl) het aanmeldingsformulier aan.

We hopen op veel reacties!

Met vriendelijke groet,

Mieke Jansen en Miranda Knoops